top of page

Om KINE - nettverket

I 2019 etablerte Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling, Anne Sofie Bjørkholt i Advokatfirmaet BAHR og Kine Morud Aarum tidligere ansatt i Norges Eiendomsforbund nettverket Kvinner i Norsk Eiendom (KINE). Målet med KINE -nettverket er å gi økt verdiskapning for kvinner i eiendomsbransjen gjennom kompetansedeling. I tillegg til å skape en møteplass for relasjonsbygging på tvers av kvinner i bransjen. Nettverket består av over 250 kvinner med ulik kompetanse.

KINE_logo_riktig.jpg
bottom of page