top of page
Image by Christoffer Engström

Velkommen til 

KINE - nettverket

KVINNER I NORSK EIENDOM

Hjem: Welcome

Om KINE - nettverket

KINE-nettverket (Kvinner i Norsk Eiendom) ble etablert i 2019.  Nettverket bygger på et initiativ fra Norges Eiendomsmeglerforbund v/ Kine Morud Aarum (nå i Clemens Eiendom), Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling og Anne Sofie Bjørkholt i Advokatfirmaet BAHR.

Målet med kvinnenettverket er å gi økt verdiskapning for kvinner i eiendomsbransjen gjennom kompetansedeling. I tillegg til å skape en møteplass for relasjonsbygging på tvers av kvinner i bransjen. Kvinnenettverket består i dag av over 200 kvinner med ulik kompetanse i eiendomsbransjen.

KINE_logo_riktig_edited.jpg
Hjem: About

KINE - medlemmer

KINE-nettverket består av over 175 kvinner med et høyt engasjement og som jobber tett med eiendomsbransjen. Medlemmene består hovedsakelig av advokater, eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, næringsmeglere, arkitekter og kvinner fra teknologiselskaper. Vi ønsker mange selskaper representert i nettverket, derfor er det en begrensing på maksimalt 2 - 3 medlemmer per selskap.

Rekruttering av nye medlemmer vurderes utifra bakgrunn, stilling, selskap og engasjement i bransjen. Styret vurderer jevnlig nye medlemmer som tar kontakt. 

Målet er at medlemmene skal kunne tilføre nettverket noe og vi ønsker medlemmene skal delta på minst et arrangement i løpet av året.

Det er gratis å være medlem, men et ønske om at selskapene som er representert inviterer nettverket på rundgang. 

Lyst til å bli medlem?

Rekruttering av nye medlemmer vurderes ut ifra bakgrunn, stilling, selskap og engasjement i bransjen. Styret vurderer jevnlig nye medlemmer som tar kontakt.

IMG_2157.JPG
Hjem: Membership

Styret

Kine01_edited_edited.jpg

Kine Morud Aarum

STYRELEDER, CO-FOUNDER

LinkedIn

Hedda Ulvness.jpg

Hedda Ulvness

STYREMEDLEM, CO-FOUNDER

LinkedIn

Anne Sofie Bjørkholt.jpg

Anne Sofie Bjørkholt

STYREMEDLEM, CO-FOUNDER

LinkedIn

Hjem: Klienter
Anne Lise Øien.jpg

Anne-Lise Øien

STYREMEDLEM

Merete Løberg.jpg

Merete Kolstad Løberg

STYREMEDLEM

Ingebjørg Foss Daae.jpg

Ingebjørg Foss Daae

STYREMEDLEM

Trine Dahl.jpg

Trine Dahl

STYREMEDLEM

Hjem: Klienter

Samarbeidspartnere

Hjem: Klienter
Hjem: Klienter
Hjem: Contact
bottom of page