top of page
phil-aicken-ry_yTIzNj-M-unsplash.jpg

Velkommen til 

KINE - nettverket

KVINNER I NORSK EIENDOM

Om KINE - nettverket

KINE-nettverket (Kvinner i Norsk Eiendom) ble etablert i 2019.  Nettverket bygger på et initiativ fra Norges Eiendomsmeglerforbund v/ Kine Morud Aarum (nå i UNION Gruppen), Hedda Ulvness i Eie Eiendomsmegling og Anne Sofie Bjørkholt i Advokatfirmaet BAHR.

Målet med kvinnenettverket er å gi økt verdiskapning for kvinner i eiendomsbransjen gjennom kompetansedeling. I tillegg til å skape en møteplass for relasjonsbygging på tvers av kvinner i bransjen. Kvinnenettverket består i dag av over 250 kvinner med ulik kompetanse i eiendomsbransjen.

kine-logo.png

KINE - medlemmer

KINE-nettverket består av over 250 kvinner fra over 200 selskaper med et høyt engasjement og som jobber tett med eiendomsbransjen. Medlemmene består hovedsakelig av advokater, eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, næringsmeglere, arkitekter og kvinner fra teknologiselskaper. Vi ønsker et bredt utvalg av relevante selskaper representert i nettverket, derfor er det en begrensing på maksimalt 2 - 3 medlemmer per selskap. 

Rekruttering av nye medlemmer vurderes utifra bakgrunn, stilling, selskap og engasjement i bransjen. Styret vurderer jevnlig nye medlemmer som tar kontakt. 

Målet er at medlemmene skal kunne tilføre nettverket noe og vi ønsker medlemmene skal delta på minst et arrangement i løpet av året.

Medlemsavgiften er 1500 kr per medlem per år. Selskapene som er representert i nettverket oppfordres til å invitere til nettverkstreff.

Bedrifter kan også tegne eget partnermedlemskap.

Lyst til å bli medlem?

Rekruttering av nye medlemmer vurderes ut ifra bakgrunn, stilling, selskap og engasjement i bransjen. Styret vurderer jevnlig nye medlemmer som tar kontakt. Dersom du ønsker å bli vurdert som KINE-medlem, vennligst registrer deg her.

IMG_2157.JPG

KINE styreliste

KINE HAR OVERSIKT OVER ERFARNE KVINNER I EIENDOMSBRANSJEN SOM ER KLARE FOR Å TA PÅ SEG STYREVERV.

Har du erfaring fra eiendomsbransjen og ønsker å stå på KINE styreliste? Registrer deg nedenfor. 

Dersom du har spørsmål til KINE styreliste, send mail til morud@union.no

Styret

Kine01_edited_edited.jpg

Kine Morud Aarum

STYRELEDER, CO-FOUNDER

LinkedIn

Hedda Ulvness.jpg

Hedda Ulvness

STYREMEDLEM, CO-FOUNDER

LinkedIn

Anne Sofie Bjørkholt.jpg

Anne Sofie Bjørkholt

STYREMEDLEM, CO-FOUNDER

LinkedIn

Anne Lise Øien.jpg

Anne-Lise Øien

STYREMEDLEM

Merete Løberg.jpg

Merete Kolstad Løberg

STYREMEDLEM

Ingebjørg Foss Daae.jpg

Ingebjørg Foss Daae

STYREMEDLEM

KINE Partnerbedrifter

KINEs Partnerbedrifter er gode støttespillere og bidragsytere inn til KINE nettverket. 
Partnerbedrifter.png

Kontakt oss

bottom of page